Real Time API

Weryfikuj maile na własnych zasadach

Zwiększ efektywność swoich kampanii mailowych.
Wprowadź automatyzację bez obaw.

Otrzymaj klucz API

Nie wymagamy karty płatniczej

Real Time API product
Comodo secured DNV-GL ISO_IEC_27001 Certified Company GDPR Compliance

Integracja nie może być prostsza!

Prześlij email do weryfikacji wraz z kluczem API jako parametr w zapytaniu. Otrzymaj odpowiedź ze statusem maila jako obiekt JSON.

Czytaj dokumentację

 • Curl
 • JavaScript
 • Java
 • Python
 • Go
 •             
  curl "https://api.correct.email/v1/single/?key=your_api_key&email=email_to_be_checked"
              
             
 •             
  fetch('https://api.correct.email/v1/single/?key=your_api_keyemail=email_to_be_checked')
   .then(resp => {
     // ... response
   })
   .catch(error => {
     // ... error
   });
              
              
             
 •             
  import java.io.BufferedReader;
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStreamReader;
  import java.net.HttpURLConnection;
  import java.net.MalformedURLException;
  import java.net.ProtocolException;
  import java.net.URL;
  import java.net.URLEncoder;
  
  public class JavaGetRequest {
  
    private static HttpURLConnection con;
  
    public static void main(String[] args) throws MalformedURLException,
        ProtocolException, IOException {
  
      String url = ("https://api.correct.email/v1/single/");
  
      url += "?key=" + URLEncoder.encode("your_api_key", "UTF-8");
      url += "&email="+ URLEncoder.encode("email_to_be_checked", "UTF-8");
      url += "&ip="+ URLEncoder.encode("ip_of_request", "UTF-8");
  
      try {
        URL myurl = new URL(url);
        con = (HttpURLConnection) myurl.openConnection();
  
        con.setRequestMethod("GET");
  
        StringBuilder content;
  
        try (BufferedReader in = new BufferedReader(
            new InputStreamReader(con.getInputStream()))) {
  
          String line;
          content = new StringBuilder();
  
          while ((line = in.readLine()) != null) {
            content.append(line);
            content.append(System.lineSeparator());
          }
        }
  
        System.out.println(content.toString());
  
      } finally {
        con.disconnect();
      }
    }
  }
              
             
 •             
  from urllib.parse import urlencode
  from urllib import request
  
  query = (('key','your_api_key'),('email','email_to_be_checked'),('ip','ip_of_request'))
  url = 'https://api.correct.email/v1/single/' + '?' + urlencode(query)
  req = request.Request(url, method='GET')
  resp = request.urlopen(req)
              
             
 •             
  var query url.Values
  query.Add("key", "your_api_key")
  query.Add("email", "email_to_be_checked")
  query.Add("ip", "ip_of_request")
  
  url, _ := url.Parse("https://api.correct.email/v1/single/")
  url.RawQuery = query.Encode()
  
  resp, _ := http.Get(url.String())
              
             

Użyj naszego wydajnego systemu

Przekopiowano API URL do schowka https://api.correct.email/v1/single/?key=your_api_key&email=email_to_be_checked

Wygeneruj klucz API

Odkryj zalety naszego Real-Time API

Otrzymaj dostęp do panelu z zaawansowanymi statystykami, historią sprawdzonych maili oraz możliwością zarządzania blacklistami.

Czytaj dokumentację

Wiele aplikacji

Używaj jednego konta do kontrolowania wszystkich swoich aplikacji z możliwością porównania ich wydajności.

Blacklisty

Decyduj, które adresy email chcesz wykluczyć na podstawie adresu IP, email oraz kraju. Bądź informowany, którzy użytkownicy są anonimowi (VPN, TOR, Proxy).

Dobrze udokumentowane

Nasza dokumentacja dostarczy ci wszystkich informacji do stworzenia integracji z naszym system.

Darmowe środowisko testowe - SANDBOX

Zobacz jak działa Real-Time API za darmo, w środowisku testowym i wypróbuj wszystkie rozwiązania przed włączeniem konta produkcyjnego.

DOKUMENTACJA SANDBOX

Nie jesteś zdecydowany? Przekonaj się sam!

Odbierz 100 darmowych kredytów teraz!

Wypróbuj za darmo

Nie wymagamy karty płatniczej