Regulamin

Regulamin korzystania z usług Correct.email

WAŻNE: PLATFORMA CORRECT.EMAIL („CORRECT.EMAIL”) BĘDĄCA WŁASNOŚCIĄ GLOBAL EMAIL SOLUTIONS LTD, 590 KINGSTON ROAD, LONDON, SW20 8DN, WIELKA BRYTANIA, O NUMERZE REJESTROWYM 10696894 UDZIELA CI LICENCJI DO KORZYSTANIA Z USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WERYFIKACJI ADRESÓW E-MAIL, JAKO INDYWIDUALNEMU KLIENTOWI LUB NALEŻYCIE UPRAWNIONEMU REPREZENTANTOWI PODMIOTU, KTÓRY AKCEPTUJE WSZYSTKIE WARUNKI W NINIEJSZEJ UMOWIE („UMOWA”).

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE JEJ WARUNKÓW I WSZYSTKICH DOŁĄCZONYCH DO NIEJ UZUPEŁNIEŃ.

REJESTRUJĄC SIĘ NA CORRECT.EMAIL, ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY I JEJ ZAŁĄCZNIKAMI.

JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ ZE WSZYSTKIMI WARUNKAMI UMOWY, NIE ZAREJESTRUJESZ KONTA NA CORRECT.EMAIL LUB NIE USUNIESZ JUŻ ISTNIEJĄCEGO.

ZACHOWAJ DLA SIEBIE KOPIĘ NINIEJSZEJ UMOWY.

GŁÓWNĄ WALUTĄ UŻYWANĄ DO ROZLICZEŃ Z CORRECT.EMAIL JEST DOLAR AMERYKAŃSKI (USD). ŻEBY KORZYSTAĆ Z USŁUG CORRECT.EMAIL MUSISZ KUPIĆ KREDYTY. JEDEN KREDYT UPOWAŻNIA DO SPRAWDZENIA JEDNEGO ADRESU E-MAIL. MY DOSTARCZAMY DLA KAŻDEGO NOWEGO KONTA, JEDNORAZOWO, BONUS STARTOWY SKŁADAJĄCY SIĘ ZE 100 KREDYTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE ZA DARMO JAKO FORMA PRZETESTOWANIA NASZYCH USŁUG. UMOWA ZOSTAJE PODPISANA NA CZAS NIEOKREŚLONY.

§1 Warunki umowy o świadczenie usług Correct.email

Correct.email jest firmą, która zajmuje się weryfikacją online adresów e-mail. Szczegółowy opis działalności znajduje się na stronie internetowej Correct.email https://correct.email. Correct.email niniejszym uprawnia Cię do wyłącznego, niezbywalnego, I ogólnoświatowego prawa dostępu do Usług.

Podpisując niniejszą Umowę, gwarantujesz, że posiadasz legalnie pozyskane bazy danych adresów e-mail oraz że działasz zgodnie z prawem. §2 Kto może korzystać z usług Correct.email? Upoważniamy każdy podmiot, który spełnia wymagania prawne. Jednakże, możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości i danych kontaktowych poprzez dostarczenie nam odpowiednich dowodów takich jak np. kopia paszportu, prawa jazdy lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, jak również dowodu stwierdzającego Twoje obecne miejsce zamieszkania lub- dotyczy to firm- dostarczenie kopii zaświadczenia zarejestrowania firmy.

§3 Ceny za usługi

Ceny są wyliczane na podstawie cennika na stronie internetowej pod adresem: https://correct.email. Ostateczna cena jest obliczana przed świadczeniem usług przez Correct.email i musi być przez Ciebie zaakceptowana. Wszystkie ceny podane są w dolarach amerykańskich (USD). Nie pobieramy żadnych jednorazowych opłat aktywacyjnych – z tytułu włączenia usługi. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych cen. Wszelkie zmiany będą publikowane na naszej stronie internetowej.

§4 Kredyty.

Firma Correct.email przygotowała specjalny sposób rozliczenia dla każdego, kto chce korzystać z naszych Usług hurtowo, w nieokreślonym czasie. Cena podana w USD jest zawsze przeliczana na Kredyty, wg prostej reguły: 1 Kredyt = 1 adres e-mail 1 Kredyt upoważnia Cię do sprawdzenia jednego adresu e-mail. Nie ma ograniczeń czasowych dotyczących wykorzystania Kredytów, co oznacza, że nie mają one swojej daty ważności. Możesz kupić je w pakiecie i wykorzystać w dowolnym przez siebie momencie. Ich cena jest obliczona na podstawie naszego cennika. Aby zachęcić Cię do korzystania z naszych usług w dużych ilościach i, co za tym idzie, otrzymania dodatkowych korzyści, dodajemy Ci Kredyty w bonusie, w zależności, który pakiet wybierzesz. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie pod adresem: https://correct.email Kredyty nie są walutą. Ponadto, nie podlegają one zwrotom ani wymianie.

§5 Podatki

Correct.email odpowiada za wszelkie podatki wynikające z transakcji pomiędzy firmą a klientem. Jednakże klient zobowiązany jest do uiszczenia podatków wynikających z jego transakcji (jeżeli występują).

§6 Płatności

Przed skorzystaniem z usług Correct.email. musisz zarejestrować konto użytkownika. Correct.email będzie wymagał od Ciebie płatności przed skorzystaniem z usług. Jako metodę płatności akceptujemy karty kredytowe, debetowe i Bitcoiny. Jeśli wprowadziłeś/-aś kartę kredytową jako metodę płatności, niniejszym zezwalasz, aby Correct.email obciążał ją w momencie każdego użycia na wszystkie zaakceptowane przez Ciebie kwoty.

§7 Zwroty

Wszystkie usługi sprzedawane są w myśl zasady „tak jak jest”. Klient ponosi odpowiedzialność za zakup i ma 14 dni na anulowanie zamówienia, chyba że zaczął korzystać z zakupionych już towarów cyfrowych.

Kredyty, jako szczególny sposób zapłaty za nasze usługi, są uważane jako towary cyfrowe, dlatego też niemożliwe jest ponowne obliczenie ceny za częściowo wykorzystane Kredyty. Zastrzegamy sobie też prawo do możliwości świadczenia usług dla Twojego zamówienia poprzez użycie zakupionych kredytów.

§8 Jakie są Twoje obowiązki?

Podczas rejestracji na stronie Correct.email będzie wymagane od Ciebie podanie nazwy konta i hasła, które musisz zachować w tajemnicy. Masz obowiązek niezwłocznego poinformowania nas o nieautoryzowanym użyciu Twojego konta w Correct.email. Zgadzasz się na aktualizowanie wszelkich potrzebnych nam informacji, takich jak np.: adres i inne danych kontaktowe, w ciągu 7 dni roboczych od wprowadzenia jakichkolwiek zmian. Pamiętaj, że posiadamy wszystkie prawa własności intelektualnej Correct.email i zgadzasz się z niniejszą Umową i naszą Polityką Prywatności. Bądź świadomy, iż w momencie zakupu usług Correct.email, zaczynasz korzystać z towarów cyfrowych tj. Kredytów, które Ty kupiłeś/-aś i ponosisz pełną odpowiedzialność za te działania.

§ 9 Co oznacza prawnie pozyskana baza danych?

Ten termin zdefiniowany jest przez międzynarodowe standardy, w zależności od regionu, w którym baza danych jest zbierana i wykorzystywana. Dlatego też, to posiadacz bazy danych ponosi pełną odpowiedzialność za wiedzę prawniczą w tym zakresie i zgodność jej stosowania.

§ 10 Prywatność

Nasza Polityka Prywatności wyjaśnia jak obchodzimy się z Twoimi danymi osobowymi i jak chronimy Twoją prywatność gdy korzystasz z naszych Usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się żeby Correct.email mógł wykorzystywać te dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

§ 11 Wypowiedzenie

Możesz wypowiedzieć Umowę w dowolnym czasie bez podania przyczyny poprzez anulowanie konta za pomocą naszego Działu Obsługi Klienta (support@correct.email). Umowa zostanie uznana za rozwiązaną po upływie 20 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia.

My możemy wypowiedzieć Umowę w każdym momencie nie podając powodu. Następnie, usuniemy Twoją korespondencję z nami i powiązane dane i /lub pliki z naszej strony internetowej oraz wszelkie inne archiwizacje opisane w naszej Polityce Prywatności. Pozostajesz zobowiązany/-a do zapłaty zaległych opłat.

§ 12 Poufność

Nasza Poufność - zgadzasz się nie ujawniać poufnych informacji dotyczących Correct.email oraz świadczonych Usług bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Twoja poufność – Correct.email Polityka Prywatności znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://correct.email/pl/polityka-prywatnosci/ - polityka jest włączona do niniejszej Umowy.

§ 13 Ograniczenie odpowiedzialności prawnej.

Strony potwierdzają, że zawarły umowę, powołując się na ograniczenia odpowiedzialności prawnej określone w niniejszej Umowie. Ponosisz pełną odpowiedzialność i ryzyko strat, które wynikają z korzystania przez Ciebie z usług Correct.email. Zgadzasz się z tym, że nie jesteśmy odpowiedzialni za jakiekolwiek straty lub szkody, które możesz ponieść lub które mogą być przedmiotem roszczenia przeciwko Tobie z jakiegokolwiek powodu. Zgadzasz się, że nasza odpowiedzialność ogranicza się do kwoty faktycznie zapłaconej przez Ciebie za usługi i zwalniasz nas z wszelkich roszczeń przekraczających to ograniczenie.

Nie możesz scedować Umowy na usługi Correct.email, ale my możemy bez żadnych ograniczeń.

§ 14 Spory

Jeżeli powstanie jakikolwiek spór, chcemy go jak najszybciej rozwiązać, dlatego też prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta (support @ correct.email) w ciągu 21 dni roboczych. Jeśli nie będziemy w stanie rozstrzygnąć sporu z Tobą, możemy skorzystać z formalnych procedur. Wszystkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy będą podlegać prawu Zjednoczonego Królestwa i będą procesowane wyłącznie w Zjednoczonym Królestwie, a Ty i Correct.email wyrażamy zgodę na osobistą jurysdykcję w tamtejszych sądach. Przy wszystkich terminach dotyczących postępowań przeciwko nam, które nie są regulowane przez prawo, wniosek ma czas jednego roku od powstania sporu.

§ 15 Zmiany w naszych Usługach i Umowie.

Wciąż zmieniamy i ulepszamy nasze Usługi. Możemy dodawać, zmieniać lub usuwać funkcjonalność naszych Usług w dowolnym dla nas momencie. Możemy też modyfikować Umowę w każdym czasie. Zmiany nie będą obowiązywały z mocą wsteczną i zaczną obowiązywać w ciągu 24 godzin po publikacji na stronie internetowej. Jednakże, zmiany dotyczące nowych funkcji Usług lub zmiany wprowadzone z powodów prawnych, będą obowiązywać natychmiast. Jeśli nie zgadzasz się z jakimikolwiek zmianami warunków w Umowie, będziesz musiał/-a zaprzestać korzystania z Usług, których dotyczy problem.

§ 16 Postanowienia końcowe / Różne

  • Nie możesz scedować ani przenosić żadnych praw wynikających z Umowy.
  • Strony są niezależnymi kontrahentami, a Umowa nie tworzy pośrednictwa, partnerstwa czy spółek ani praw dla osób trzecich.
  • W związku z dynamicznymi zmianami adresów e-mail, nie możemy zagwarantować, że w wyniku naszej działalności Usługi będą takie same w przyszłości. Jednakże, dzięki doświadczeniu to zjawisko zredukujemy do minimum.
  • Jeśli nie masz pewności co do aspektów wynikających z niniejszej Umowy dotyczącej usług Correct.email, sugerujemy poprosić o pomoc prawnika jeszcze przed Twoją rejestracją na stronie internetowej Correct.email.
  • Jeśli okaże się, że konkretne określenie w Umowie jest niemożliwe do zrealizowania, pozostałe postanowienia zostaną w pełni ważne i wykonalne.
  • W kontakcie dotyczącym niniejszej Umowy posługujemy się językiem polskim.